Earlaser 15 weken huren

OF

Beschrijving

Softlaser voor oorsuisklachten. Probeer de Earlaser uit gedurende 15 weken voor € 165,--


De Mediclaser kan ook apart gebruikt worden voor allerlei kleine gezondheidklachten.


Besluit u na 15 weken de earlaser te houden dan betaalt u het restant bedrag bij en wordt het bedrag van de huur omgezet in aankoop.


 

Earlaser 15 weken huren

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Technische gegevens: Sterkte: 5 mW Golflengte: 650 nm Behandeltijd: ca. 20 a 30 minuten per dag Dringt door in huid: ca. 1,6 cm. Laserklasse: 3A Batterijgebruik: 2 x 1,5V batterij Medische certificering: CE

Lees hieronder de voorwaarden waaronder u de earlaser kunt proberen.  Wanneer u de earlaser huurt bevestigt u tegelijkertijd dat u de huurvoorwaarden heeft gelezen en u hiermede accoord gaat.

HUURVOORWAARDEN

1- Essential Elements stelt een Tinnitool/Earlaser ter beschikking voor een periode van 15 weken. In deze periode kan de huurder de Tinnitool/Earlaser uitproberen. Huurder heeft het recht de Tinnitool/Earlaser na deze periode aan te kopen door bijbetaling van € 195,-- of te retourneren.

2- Indien de huurder het gehuurde niet vóór het verstrijken van de huurperiode heeft teruggestuurd, dan verplicht de huurder zich automatisch tot aankoop van het gehuurde. Hierbij wordt het moment van aankomst in het magazijn als uitgangspunt genomen. Het is aan de koper de tijdige retourzending te bewijzen.
3- Gehuurde goederen kunnen alleen teruggegeven worden in perfecte staat en in de onbeschadigde originele verpakking.
4- De huurperiode geldt voor 15 weken ook al zou de huurder om welke reden dan ook besluiten het gehuurde eerder terug te sturen.
5- Het is de huurder niet toegestaan reparaties en/of veranderingen aan het gehuurde te verrichten
6- De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke Essential Elements lijdt tengevolge van het verloren gaan en/of beschadigen, op welke wijze of door welke oorzaak dan ook, van het gehuurde.
7- De kosten voor toezending en retourzending zijn voor rekening van de huurder.
8- Bij aankoop wordt een faktuur voor het resterende bedrag toegezonden en koper verplicht zich de faktuur binnen 10 dagen te voldoen.
9- Alle goederen blijven eigendom van de verhuurder totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.
10- Essential Elements is te allen tijde gerechtigd om haar rechten, voortvloeiend uit de huurovereenkomst, over te dragen aan derden. Essential Elements zal hiervan de huurder vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
11- Afspraken afwijkend van de huurovereenkomst zijn niet bindend tenzij schriftelijk tussen Essential Elements en de huurder overeengekomen.

.

 Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.