U kunt  betalen met


Rembours alleen in Nederland

Vooruitbetaling NL,
Belgie en EU landen

Prijzen zijn exclusief vrachtkosten.

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden:

Deze voorwaarden gelden voor zakelijke transacties tussen de firma Essential Elements en huurder/koper. Uw privacy is gewaarborgd Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt en dat de cookies die op deze site gebruikt worden alleen dienen voor de verwerking van uw order.

Het tot stand komen van een overeenkomst.. 1- Bij aankoop per telefoon of per email wordt de orderbevestiging zo spoedig mogelijk  per email gedaan.
2- Voor mogelijke fouten op de website of in het software is Essential Elements niet aansprakelijk en zal in een dergelijk geval een nieuwe offerte uitbrengen.
3- De overeenkomst is gesloten wanneer E.E het voorstel accepteert. De overeenkomst geldt onder voorbehoud dat de artikelen beschikbaar zijn.
4- E.E zal de bestelde goederen aan het door de klant opgegeven adres sturen.
5- E.E heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.
6- De levering geschiedt tegen overeengekomen kosten. Alle risico’s gaan over op de koper op het tijdstip dat de goederen aan de overeengekomen logistieke partner zijn overhandigd.
7- In alle overige bepalingen en conflicten bepaalt E.E

Eigendomsvoorbehoud. 8- Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Annulering 9- De klant heeft het recht zonder opgaaf van reden zijn bestelling te annuleren met uitzondering van CD’s. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per email of brief binnen 8 dagen na bestelling of ontvangst van de goederen of door de goederen in ongebruikte en originele staat terug te sturen binnen de daarvoor geldende tijd-limiet van 8 dagen. Hierbij wordt het moment van aankomst in het magazijn als uitgangspunt genomen. Het is aan de koper de tijdige retourzending te bewijzen. Alle verzendkosten bij annulering zijn voor rekening van de koper.
10- Aangekochte goederen die gebruikt zijn of zonder de originele verpakking kunnen niet terug genomen worden. 11- Wanneer de goederen of de speciale verpakking beschadigd zijn worden hiervoor kosten in rekening gebracht of van de reeds betaalde verkoopprijs vóór restitutie afgetrokken. Restitutie zal binnen 8 dagen plaatsvinden op het door uw aangegeven rekening nummer na aftrek van eventuele kosten. Wanneer u betaald heeft met Paypal worden de transactiekosten door paypal aan verkoper berekend in mindering gebracht op de teruggave.

Retourzending 12- Goederen in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd kunnen teruggestuurd worden naar: Essential Elements. J van der Bolt Lange Nieuwstraat 238 5041 DK Tilburg

Afhalen of terugbrengen 13- Het is mogelijk om na afspraak uw bestelling op te halen of terug te brengen in Tilburg
Prijzen 14- Alle genoemde prijzen zijn inclusief het in Nederland geldende btw tarief van 21% of 6% en excl. porto. Behalve als het anders is aangegeven. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen altijd worden aangepast.

Betalingsvoorwaarden 15- We bieden de volgende betalingsvoorwaarden. A- Bij vooruitbetaling. U ontvangt een factuur per email. Na ontvangst betaling wordt  de volgende dag verstuurd. B- Onder rembours. (alleen Nederland) u ontvangt de factuur incl. de rembourskosten bij levering en u betaalt aan de postbode. C- Met Ideal of Paypall (en visa) U ontvangt een email van verzendbericht. De goederen worden zonder tegenbericht binnen enkele werkdagen na betaling verzonden.
16- Betreft de Earlaser- Wanneer de koper in gebreke blijft en betaling niet binnen de overeengekomen tijd plaatst vindt is E.E gerechtigd hiervoor 5% rente en administratiekosten in rekening te brengen. Alle kosten die door verkoper gemaakt moeten worden om nalatige betalingen te innen zijn altijd voor rekening van de koper.

Garantie 17- Kosten veroorzaakt door fouten, verkeerd verzonden goederen of het verzenden van producten die onder de garantie periode vallen zijn voor rekening van E.E
18- Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie, zoals door de fabrikant beschreven in de bijgeleverde documentatie en zoals bij de producten vermeldt. Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product.19 - EE is niet verantwoordelijk voor fouten of zoek raken van verzonden goederen door PostNL of DHL. Mocht dit gebeuren dan gelden eventuele vergoedingen en bepalingen overeenkomstig de gekozen verzendwijze en zoals ze door het betreffende postbedrijf worden gegeven.

Wettelijke aansprakelijkheid 21- Voor schades direct of indirect zijn wij alleen aansprakelijk indien voorbedacht of grof verwijtbare handelingen aantoonbaar zijn.
22- Onze informatie vervangt in geen enkel geval de noodzaak tot het consulteren van een arts of behandeling door daarvoor opgeleide artsen of therapeuten.
23- Alle tekst, foto’s, grafics en geluidopnamen zijn copyrighted © door Dismark Gmbh of Lexington Intl of andere en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Earlaser® , HairMax Lasercomb®  zijn wereldwijd beschermde trademarks.

 

 

Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Essential Elements

1 - Praktijk voor pijnbestrijding
     en welzijn (sinds 2002)

2  - Webstore (sinds 2003)

Lange Nieuwstraat 238
5041DK Tilburg
Nederland

 info@essentialelements.nl
Tel 31(0)13 - 54 35 922

Praktijk website
www.essentialelements.nl

K.v .K  Tilburg no:18073899

BTW - NL 092410534B02

logo praktijk

Ik nodig u van harte uit om contact op te nemen wanneer u zich afvraagt of ik in mijn praktijk, als natuurgeneeskundige, iets voor u kan betekenen.

In de praktijk werk ik o.a met

- Lage intensiteit laser therapie, 
- Frequency specific microcurrant,
- De Dorn methode 
- Orthomoleculair voedingsadvies,
- Triggerpoint therapie en C.R.T.L


Ook geeft ik al zeven jaar workshops zelfbehandeling van pijnklachten d.m.v. triggerpointmassage volgens de methode van Clair Davis.

Meer informatie

klik hier